Indien dit bericht niet op correcte wijze zichtbaar is, klik dan hier


Nieuwsbrief december 2021

 

 

Oud jaar, nieuw jaar

 

We naderen het einde van het jaar en dat nodigt uit tot terug- en vooruitkijken.

In dit jaar was het buurthuis gesloten tot begin juni. U weet wel waarom. Vanaf dat moment zijn alle activiteiten weer opgestart. Mede door de vakantieperiode begonnen de rummikub groep en de computerclub pas in september. Helaas moesten we eind november sommige activiteiten weer stoppen. De reden is, dat de deelnemers voortzetting niet verantwoord vonden in verband met de alarmerende verspreiding van het virus. U vindt het nu geldige schema van activiteiten in deze nieuwsbrief.

Maar ondanks de corona-beperkingen gaan de meeste van onze activiteiten gewoon door. De avondbijeenkomsten zijn naar de middag verhuisd. Zo kunnen we nog steeds klaverjassen, biljarten en computeren. Ook werken we aan nieuwe activiteiten.

 

 

Uitbreiding aantal vrijwilligers en activiteiten

 

Inmiddels is het bestuur weer compleet. De benoeming van ons nieuwe kandidaat-bestuurslid, Ed de Vries, moet nog wel goedgekeurd worden door de algemene ledenvergadering. Ed is de nieuwe secretaris. Hij vervangt Bernard Vermeer, die nu voor de publiciteit zorgt. Die ledenvergadering moet over enige maanden plaats vinden. Ook hebben zich diverse belangstellenden gemeld om als vrijwilliger bij te dragen aan nieuwe activiteiten. We zijn nu met hen in gesprek.

 

 

Wijkcentrum wordt buurthuis

 

Sinds 1 juli heet het wijkcentrum het buurthuis. De achtergrond hiervan is, dat dit woord beter de functie van het gebouw weergeeft: een gastvrije plek voor de buurt. Het beleid van de gemeente is erop gericht om het buurthuis te voorzien van meer faciliteiten, onder andere een betere horeca. Een en ander wordt echter enorm vertraagd, ook door de corona verwikkelingen. De jongste corona regels voor het buurthuis luiden:

         Mondkapje op als je staat of loopt, en af als je zit.

         De QR-code is niet nodig.

         Het buurthuis sluit om 17.00 uur.

         Overal 1,5 meter afstand houden.

We willen daaraan toevoegen: als je het niet doet voor jezelf of de overheid, doe het dan voor je medeburgers.

 


Afwijkende tijden in coronatijd

 

Vanwege de corona maatregelen zijn er wijzigingen in ons activiteitenschema. Zoals u begrijpt, kan dit zo maar opnieuw gewijzigd worden, afhankelijk van maatregelen van de overheid.

Als u het fijne wilt weten, kijk dan op onze website, stuur een e-mail naar pr@de-pionier.nl of bel 06 3021 8067.

 

 

Overzicht van activiteiten (geldig vanaf 6 december 2021)

 

Activiteit

dag

Normale

tijd

Afwijkende tijd wegens corona

Activiteiteninloop/rummikub/spellen (vrije toegang)

maandag

14 - 16

 

Tijdelijke stop

Computerclub (oneven weken)

dinsdag

14 - 16

 

 

Klaverjassen (gevorderden)

maandag

Dinsdag

19 - 23

 

 

13 - 17

Biljarten

Woensdag

13 - 15

Tijdelijke stop

Biljarten (gevorderden)

Donderdag

18.30 - 23

13 - 17

Creatief

vrijdag

9 - 11

Tijdelijke stop

Klaverjassen

vrijdag

13 - 17

 

Kleding en speelgoedbeurs

(2x per jaar)

zaterdag

 

 

 

Voor deelname aan onze activiteiten, m.u.v. de vrije inloop op maandagmiddag en de beurzen, is een bijdrage vereist van 2,50 per keer voor leden en 3,50 voor niet leden. Dit is inclusief een kop koffie of thee.

 

We sluiten deze nieuwsbrief af met deze wens:

 

Het bestuur wenst u

prettige kerstdagen EN een gezond nieuwjaar

 


www.de-pionier.nl

 

 


Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier om u af melden.