Indien dit bericht niet op correcte wijze zichtbaar is, klik dan hier

http://nieuws.de-pionier.nl/ledenservice/image/header.jpg


Nieuwsbrief juni 2018

 

Van de voorzitter

 

Per 25 mei j.l. is de nieuwe Privacy wet van kracht. Deze wet staat ook bekend als AVG, wat staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De wet houdt in dat o.a. verenigingen zoals De Pionier zich aan bepaalde regels moet gaan houden. Deze regels hebben voornamelijk betrekking op het vastleggen van de persoonsgegevens van onze leden maar ook van de bezoekende niet-leden.

 

Hiervoor hebben we onze website moeten aanpassen (van http naar https) maar ook de formulieren op de website waar persoonlijke gegevens kunnen worden ingevuld. Verder moet diegene die zich eerder heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, dit opnieuw doen. Ook dienen de leden van De Pionier toestemming te geven voor het gebruik van hun persoonlijke gegevens zoals e-mail adres en eventuele foto op onze website.

Tot slot moet ons ledenadministratiesysteem hier en daar worden aangepast.

De leden van De Pionier worden hier later nog apart over geïnformeerd.

 

Al met al een heel gedoe voor het bestuur.

 

De eerste actie die nu moet worden uitgevoerd is het opnieuw aanmaken van het mailbestand voor de nieuwsbrief.

Indien u in de toekomst de nieuwsbrief wilt blijven ontvangen, meldt u zich dan opnieuw aan door op deze link te klikken.

Hiermee geeft u expliciet toestemming dat uw e-mail adres alleen wordt gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

 

Alvast dank voor uw medewerking.

 

Hans de Ru

Voorzitter Wijkvereniging De Pionier

 

 

Onze activiteiten zijn:

Maandag middag 14.00 uur      Vrije inloop met spelletjes.

Maandag middag 13.30 uur      Biljarten

Dinsdag middag 14.00 uur        Computerclub (1x per 2 weken)

Dinsdag avond 19.30 uur          Klaverjassen

Dinsdag avond 19.00 uur          Biljarten

Woensdag middag 13.30 uur    Biljarten

Donderdag avond 19.00 uur      Biljarten

Vrijdag morgen 09.00 uur        Crea club

Vrijdag middag 13.30 uur         Klaverjassen

Zaterdag middag 14.30 uur      Kleding- en speelgoedbeurs (2x per jaar)

 

Voor deelname aan één van onze activiteiten, m.u.v. de vrije inloop op maandagmiddag en de beurzen, is een bijdrage vereist van € 2,50 voor leden en € 3,50 voor niet leden.


Indien u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, klik dan hier om u af melden.